Direct contact? Marokko +212 6 63177657 • Nederland: +31 (0)72 3034801
Algemene voorwaarden

Reis door Marokko en de lokale bevolking

Wij zijn voorstander van lokaal gefabriceerde consumptiemiddelen. Probeer daarom het lokale voedsel en de lokale drankjes eens uit. Vermijd zoveel mogelijk de westerse ketens, maar bezoek een authentiek restaurant. Belast de natuur niet met uw afval. Ook al geeft de lokale bevolking soms niet het goede voorbeeld, deponeer uw afval op de daarvoor bestemde plaatsen. Wilt u de lokale kinderen een cadeautje geven, probeer dan geld te vermijden. Geef de kinderen liever een ballon, potloden of gebruikte kleding.

Reizen Op Maat

Comfortabel, veilig en avontuurlijk reizen is uw wens. ReisdoorMarokko organiseert al vele jaren ‘comfortuurlijke’ Reizen Op Maat. Onze ervaren reisspecialisten stellen reizen samen voor ondernemende en avontuurlijk ingestelde mensen die veilig en comfortabel onze niet-alledaagse bestemmingen willen bereizen. Reizen Op Maat is veel persoonlijker en zal meer als een belevenis worden ervaren en hoeft zeker niet duurder te zijn dan het reizen in een groep. Heeft u een interessante reis gevonden, maar wilt u voorafgaande aan de boeking een en ander in een reisschema uitgewerkt zien, vraag dan gerust een offerte aan. U doet dit het beste per e-mail naar info@reisdoormarokko.nl. Ons streven is uw reiswensen binnen 24 uur om te zetten in een offerte. Wij wensen u veel plezier met het samenstellen van uw Reis Op Maat.

Groepsreizen Op Maat

Ook voor individuele groepen heeft ReisdoorMarokko vele mogelijkheden. Zo kunnen we uw studiereis, schoolreis, bedrijfsuitje (incentive) of familiereis tot een onvergetelijke ervaring maken. ReisdoorMarokko heeft veel ervaring met het Op Maat maken van individuele groepsreizen, wij zij ook de reisorganisatie voor visueel gehandicapten.

Ook ons 4 koningstedenprogramma is zeer geschikt voor groepsreizen. Ook voor autoreizen kunt u bij ons terecht. Zo organiseerden wij uw verblijf tijdens de reis. Wees dus niet bang om uw bijzondere aanvraag bij ons in te dienen! Geef uw wensen aan ons door en we gaan aan de slag om uw groep een prachtige reis te laten beleven.

De factuur en de (aan-)betaling

Na het boeken van een reis ontvangt u een factuur. Een aanbetaling van 30% dient binnen 10 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Lees meer onder Uw boeking en procedure. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
Op het moment dat het (aanbetaling) bedrag is ontvangen, beschouwt ReisdoorMarokko dit als definitieve boeking. Tevens gaan we ervan uit dat de reisvoorwaarden gelezen en geaccepteerd zijn.
Degene die de reis boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor de totale reissom voor zichzelf en alle andere deelnemers die met dezelfde boeking meegaan. Alle correspondentie wordt gevoerd via het adres van de hoofdboeker.
De reiziger is verplicht om persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reis, zoals ziekte, medicijngebruik en handicap, bij boeking kenbaar te maken.

Restant reissom?

Het restant dient 4 weken voor de aanvangsdatum van de reis te worden voldaan. Indien de gehele reissom niet binnen deze termijn is voldaan, dan beschouwt ReisdoorMarokko de boeking als geannuleerd. Hieraan zijn kosten verbonden. Wanneer u binnen 4 weken voor vertrek boekt, dient u de gehele reissom in een keer over te maken. In de totale reissom is alles inbegrepen wat is opgenomen bij “inclusief” in de reisbeschrijving van de betreffende reis.

Prijswijzigingen

De verkoopprijzen van onze reizen kunnen veranderen gedurende het jaar, doordat de wisselkoers van lokale valuta wisselt ten opzichte van de euro.

Annulering

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden. Als annuleringsdatum geldt de ontvangstdatum van de brief. Indien een definitieve boeking tot 28 dagen voor vertrek wordt geannuleerd, dan bent u het aanbetalingsbedrag (30%) verschuldigd. Bij annulering van 28 tot 15 dagen voor vertrek bent u 50% van de totale reissom verschuldigd. Bij annulering binnen 15 dagen voor vertrek bent u 100% van de totale reissom verschuldigd.

Garantie geregeld | STO-reisgarantie

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Reis door Marokko gebruik van de STO-reisgarantie op al haar pakketreizen (behalve losse accommodaties zoals de dag en halve dag excursie’s). De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van Reis door Marokko ervoor zorgen ,afhankelijk in welke fase van de reis u zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen.

Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling.

Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Reis door Marokko maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

Wanneer Reis door Marokko voor het einde van uw reis niet in surseance van betaling komt of failliet gaat wordt uw geld 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Reis door Marokko. Mocht Reis door Marokko voor het einde van uw reis in surseance van betaling terecht komen of failliet gaan dan gaan uw reisgelden naar STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld.

Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren.

Uw boeking en procedure

Nadat u van Reis door Marokko een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. U kunt indien u niet aan internetbankieren doet, ook een overboeking doen.

Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Het e-mailadres waar de uitnodiging tot betaling naar wordt verstuurd is hetzelfde als waarop u deze mail van ons ontvangt.

Het volledige bedrag  dient voor vertrek op de rekening te staan van Stichting Derdengelden Certo Escrow. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Reis door Marokko zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.

Controleert u de gegevens goed als u bent ingelogd bij Certo Escrow, met name de datum van het einde van het arrangement is van belang.